Sprzątanie miasta

Przedstawiamy wykaz ulic wraz z numerami telefonów do ich zarządców. W przypadku niewłaściwego stanu jezdni prosimy kontaktować się bezpośrednio z odpowiednim zarządcą. Można również przesyłać uwagi na podany obok adres mailowy – jeśli uważają Państwo, że droga wymaga pilnej naprawy.

 

wykaz dróg