Regulamin

UCHWAŁA NR XLI/398/2017 RADY MIASTA KRAŚNIK z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kraśnik - [pdf]