PSZOK

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
„PSZOK”
ul. Obwodowa 7, 23-200 Kraśnik
ul. Graniczna 3, 23-210 Kraśnik
Czynny:
pn-pt 11:00 - 18:00
sb 8:00 - 13:00

 

Regulamin PSZOK – U

 

Punkty gromadzenia odpadów zielonych i popiołu:

POJEMNIKI NA POPIÓŁ I ODPADY ZIELONE

L.p.

LOKALIZACJA

 1.

ul. Wojska Polskiego (za blokiem Kolejowa 40) dz. nr ew. 193/2 Obr. Stacja Kolejowa

 2.

ul. Towarowa dz. nr ew. 365/17 Obr. Stacja Kolejowa

 3.

Skrzyżowanie ulic Strażacka, Piłsudskiego i Podleska dz. nr ew. 160/4 Obr. Podlesie

 4.

Rondo – ul. Narutowicza (dawny postój taksówek za przystankiem) dz. nr ew. 341/2 Obr. Zarzecze I

 5.

ul. Oboźna parking (po drugiej stronie targowiska) dz. nr ew. 170/2 Obr. Ośrodek

 6.

ul. Mieszka I (asfaltowy parking przy „Solidarności”  w rogu po prawej stronie) dz. nr ew. 720 Obr. Zarzecze II

 7.

Łącznik ul. Urzędowska i ul. Jagiellońska (zjazd do OSP) dz. nr ew. 416 Obr. Piaski

 8.

Skrzyżowanie ulic Al. Młodości i Konopnickiej (obok  T-Gaz) dz. nr ew. 253 Obr. Wschód

 9.

ul. Piaskowa (łącznik z ul. Urzędowską) dz. nr. ew. 655 Obr. Piaski

 10.

ul. Festiwalowa (parking za amfiteatrem) dz. nr. ew. 634/2 Obr. Ośrodek

 11.

ul. Spacerowa dz. nr. ew. 271/4 Obr. Wschód

 12.

ul. Gajowa (boczna ul. Wojskowej wjazd między nr 59 a 65) dz. nr. ew. 136/19 Obr. Stacja Kolejowa

 13.

ul. Janowska 139 A (przy wiacie na odpady komunalne) dz. nr ew. 100/5 Obr. Kwiatkowice

 14.

ul. Prusa 3 na wysokości ul. Filaretów

 15.

ul. Jagiellońska okolice starego młyna przy dworcu autobusowym

 16.

ul. Piaskowa dz. nr ew. 197/6 Obr. Piaski (od strony ulicy Świerkowej)


 

 

POJEMNIKI DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

L.p.

LOKALIZACJA

 1.

ul. Mickiewicza – parking obok sklepu „Stokrotka”  dz. nr ew. 205/19 Obr. Zachód

 2.

Rynek dz.  328 – parking przy PSS Społem Przyszłość 

 3.

CKiP - Stadion dz.  6/3 – pas zieleni przy kasach MOSiR (po lewej stronie)

 4.

ul. Makowa – pas zieleni naprzeciwko wjazdu na parking dz. nr ew. 697/2 Obr. Piaski

 5.

ul. Pogodna obok altanki Zielińskiego 4

 6.

ul. Wojska Polskiego (za blokiem Kolejowa 40) dz. nr ew. 193/2 Obr. Stacja Kolejowa

 7.

ul. Moniuszki obok altanki

 8.

ul. Metalowców obok altanki

 9.

ul. Sikorskiego 16 (obok bloku)

 

 

 

 

WYKAZ APTEK ZBIERAJĄCYCH PRZETERMINOWANE LEKI

 

APTEKA S.C. MGR KRYSTYNA PODGAJNA ANNA WCISŁO 
Kraśnik, ul. Rumiankowa 6/1A
tel. 81 884 58 51
--------------------------

APTEKA MELISA POD PEWEXEM Katarzyna Szczygieł 
ul. Dekutowskiego "Zapory" 6
tel. 81 825 44 19

---------------------------
Apteka:  „Natura” S.C.
mgr farm. Joanna Wrona, mgr farm. Jadwiga Stawiarska
Kraśnik, ul. Urzędowska 44
tel. 81 825 04 50
----------------------------

APTEKA MELISA KOŁO KOŚCIOŁA  Katarzyna Szczygieł
ul. ks. Stanisława Zielińskiego 3
tel. 81 825 86 92

-------------------------------
Apteka Samoobsługowa Centrum Tanich Leków Edyta Hofman
Kraśnik, ul. Niepodległości 11 A
tel. 81 825 80 45