Prawne ABC

 
Uchwała nr IX/51/2015 Rady Miasta Kraśnik z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2015/1313/akt.pdf

 
Uchwała nr IX/52/2015 Rady Miasta Kraśnik z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2015/1314/akt.pdf 


Uchwała nr IX/53/2015 Rady Miasta Kraśnik z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2015/1315/akt.pdf