DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Prosimy o jej rzetelne wypełnienie w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca lub w przypadku nastąpienia zmiany na danej nieruchomości,oraz dostarczenie jej do Urzędu Miasta Kraśnik (ul. Lubelska 84 – parter Biuro Obsługi Mieszkańców stanowisko nr 9, 10) lub Punktu Obsługi Mieszkańców w Dzielnicy Fabrycznej (Al. Niepodległości 44 - parter budynku CKiP).

 

Deklaracja do pobrania