Aktualności

Nowe pojemniki na frakcje "BIO"

 

Informujemy, że firma Ekoland, świadcząca na terenie miasta usługi odbioru odpadów komunalnych rozpoczęła od 30.01.2018 bezpłatne dostarczanie pojemników na odpady biodegradowalne. Pojemniki są dostarczane w związku ze zmianami w systemie segregacji odpadów, który obowiązuje od 1 stycznia 2018 r.

Pojemniki zostały oznakowane napisem BIO i zaopatrzone w system identyfikacji pojemników z wykorzystaniem technologii RFID, który wyznacza na mapie miejsce odbioru odpadów, a także ilość opróżnianych pojemników.

Reklamacje oraz informacje o  mejscach, gdzie pojemniki nie zostały jeszcze dostarczone można zgłaszać do Referatu Gospodarki Komunalnej pod numere telefonu 81 825 15 61 lub bezpośrednio do firmy Ekoland pod numerem telefonu 81 825 14 89.

 

opublikowano: sty 30, 2018