Aktualności

Kraśnik segreguje odpady

Od nowego roku obowiązywać będą kraśniczan nowe zasady segregacji odpadów komunalnych. 

Mieszkańcy domków jednorodzinnych dostana kolorowe worki: niebieskie z napisem „papier”, zielone z napisem „szkło”, żółte  z napisem „metale i tworzywa sztuczne” do których rozdzielać będą odpady dotychczasowej „frakcji suchej”.
Każda nieruchomość jednorodzinna wyposażona zostanie również w dodatkowe, brązowe pojemniki z napisem „BIO” w których zbierane będą odpady ulegające biodegradacji  tj. odpadki kuchenne: obierki, owoce warzywa, chwasty. Pozostałe odpady, tak jak dotychczas, trafiać będą do pojemników na tzw. odpady zmieszane.
Nie zmieniają się również zasady dotyczące gospodarowania przez mieszkańców pozostałymi odpadami: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe i odpady budowlane, z „domków” odbierane będą podczas kwartalnej zbiórki, odpady zielone z pielęgnacji terenów zielonych  i popiół zawieźć trzeba do kontenerów ustawionych na terenie miasta.
Wszystkie ww. odpady można zawieźć również do PSZOK (ul. Graniczna 3, ul. Obwodowa 7) tak jak baterie i akumulatory, przeterminowane leki, chemikalia i inne odpady niebezpieczne, zużyte opony (do 4 szt./rok).
Altanki śmietnikowe przeznaczone do użytku mieszkańców budynków wielolokalowych tzw. bloków wyposażone zostaną w pojemniki do zbierania oddzielnie papieru, szkła oraz metali i tworzyw sztucznych. W altankach ustawione zostaną również pojemniki na odpady „BIO” ” w których zbierane będą odpady ulegające biodegradacji  tj. odpadki kuchenne: obierki, owoce warzywa, chwasty. Pozostałe odpady, tak jak dotychczas, trafiać będą do pojemników na tzw. odpady zmieszane.
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe i odpady budowlane zabierane będą spod altanek w każdy piątek. Ponadto wszystkie odpady, poza tymi zbieranymi w altance kraśniczanie dostarczyć mogą do PSZOK (ul. Graniczna 3, ul. Obwodowa 7).
 
'Kraśnik segreguje odpady" - ulotka do druku [PDF]

opublikowano: gru 28, 2017